Par mani

Es apbrīnoju un vēroju cilvēku iespējas, izaugsmi, darbus un idejas organizācijā. Savā ikdienā esmu sakarusies ar daudziem talantīgiem cilvēkiem biznesa vadītājiem, uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu darbiniekiem, pārdošanas cilvēkiem. Esmu iepazinusi gan cilvēkus, gan uzņēmumus no investīciju vērtības skatu punktu, no uzņēmumu attīstības perspektīvas, pārdošanas vadības izaicinājumu klāsta, cilvēkresursu attīstības lomas uzņēmumā. Šī pieredze ir veidota gan Latvijas, gan starptautiskos uzņēmumos 20 gadu garumā esot vadītājas pozīcijās pārdošanā, finanšu analīzē un klientu apkalpošanā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Cilvēki - uzņēmuma resursi veido uzņēmumam nepieciešamo - rezultātu, idejas, ciparus, iekārtas, mašīnas, projektus, plānus....................................Tas viss piepildas, ja ir cilvēki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mans aicinājums - veicināt uzņēmumu un to darbinieku attīstību, lai organizācija virzītos uz savu vīziju un tās mērķiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SNIEDZE SAINSA                                                                                                                                                                                         optimiste,                                                                                                                                                                                                      matemātiķe, Mg. ekonomikā, Mg vadības psiholoģijā un supervīzijā                                                                                          Finanšu analītiķe, klientu apkalpošanas vadība, pārdošanas vadība, cilvēkresursu vadība